GE EN

2350157 (515); 2356756 (515); 2354397 (515)

marina@gfpaa.ge

წერეთლის გამზირი 61

თბილისი
მთავარი / ლექციები

ლექციებზე დარეგისტრირების ინსტრუქცია

ლექციებზე რეგისტრაციის პერიოდი2021 წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ლექციებზე დარეგისტრირება დაიწყება 2021 წლის 1 სექტემბრიდან (12:00 საათიდან).


ლექციები დაიწყება 2021 წლის 10 სექტემბრიდან (ლექციებზე რეგისტრაციის შესაძლებლობა პროგრამულად შეწყდება ლექციების დაწყებამდე ორი დღით ადრე).


ლექციები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. ხოლო პირველი ეტაპის სამივე მოდულში (ბბ, მა, ფა), მეორე ეტაპის ორ მოდულში (ქბს, სდ) და მესამე ეტაპის სამ მოდულში (სბლ, სსა და უამმ) ლექციები იქნება როგორც ონლაინ რეჟიმში, ასევე დასწრებულ (ფიზიკურ) ვარიანტში.ლექციებზე ხდება ელექტრონული რეგისტრაცია, ამიტომ მსმენელს უნდა ჰქონდეს საკუთარი რეგისტრაციის ნომერი და პაროლი, რითაც შევა საკუთარ გვერდზე ინსტიტუტის მონაცემთა ბაზაში და დარეგისტრირდება ჯგუფში. ბაზაში შესასვლელი ლინქი იხილეთ ინსტიტუტის საიტზე.


ლექციებზე რეგისტრაციისთვის ასატვირთი დოკუმენტები


ლექციებზე დარეგისტრირებამდე მსმენელს უკვე უნდა ჰქონდეს გადახდის ქვითრები დასკანერებული და რეგისტრაციისას ატვირთოს ეს დოკუმენტები:


სავალდებულო გადასახადები:


1. ლექციის საფასური - 400 ლარი (ინსტიტუტის საბანკო ანგარიშზე);


2. განცხადების ასლი (თუ გაქვთ ლექციებთან დაკავშირებული რაიმე განცხადება დაწერილი);რა შემთხვევაში ხდება რეგისტრაციის დაბლოკვა


არასრული გადახდის ანდა არასწორი გადახდის შემთხვევაში მსმენელი რეგისტრაციას ვერ დაასრულებს (რეგისტრაციაზე დასტურს ვერ მიიღებს). ამის შესახებ ინფორმაციის წაკითხვა მას შეუძლია კომენტარის ველში, რომელიც გამოჩნდება სტატუსზე მაუსის დაჭერის შემდეგ, და სადაც ზუსტად იქნება მითითებული დაბლოკვის მიზეზი. მხოლოდ მიზეზის აღმოფხვრის შემდეგ ინსტიტუტის ადმინისტრაციის მიერ მოხდება დასტურის გაცემა  მსმენელის მოთხოვნაზე.განმეორებითი დასწრება ლექციებზე


განმეორებით ლექციებზე დასწრება ხდება განცხადების საფუძველზე (უნდა მოხვიდეთ წერეთლის 61-ში და დაწეროთ განცხადება განმეორებით დასწრებაზე) და ლექციის საფასური ამ შემთხვევაში არის 200 ლარი. 


ჯგუფების არჩევა


რეგისტრაციისას გამოჩნდება მხოლოდ იმ ჯგუფების მონაცემები, სადაც არის საშუალება, რომ მსმენელი ჩაეწეროს. ჯგუფში საჭირო რაოდენობის მსმენელების დარეგისტრირების შემდეგ ჯგუფი დაიხურება. ჯგუფში რეგისტრაციამდე, გადაამოწმეთ ბაფის გამოცდების თანხვედრა, რომელიც მოცემულია ბაფის საიტზე (იხილეთ აქ).


(ჯგუფის ნიმუში: ფა/1, ფა/2 . . . .  სადაც „ფა“ არის მოდულის დასახელება (ამ შემთხვევაში „ფინანსური აღრიცხვა“) და დახრილი ხაზის შემდგომ (/) მოცემული ციფრი მიუთითებს ჯგუფის ნომერს).


ჯგუფის დასახელებაში გამოყენებული მოდულების აბრევიატურები:


I ეტაპი


ბუღალტერი ბიზნესში ბბ


მმართველობითი აღრიცხვა მა


ფინანსური აღრიცხვა ფა


II ეტაპი


ქართული ბიზნეს სამართალი ქბს


საქმიანობის შედეგების მართვა სშმ


საგადასახადო დაბეგვრა სდ


ფინანსური ანგარიშგება ფან


აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება ამმ


ფინანსური მართვა ფმ


III ეტაპი


სტრატეგიული ბიზნეს ლიდერი სბლ 


საწარმოს სტრატეგიული ანგარიშგება სსა 


ფინანსური მართვა უფმ 


აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება უამმ 


გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჯგუფში ადგილების რაოდენობა შეიძლება იმაზე ნაკლები იყოს, ვიდრე ჩანს რეგისტრაციისას (ადგილების რაოდენობა - ნიშნავს დარჩენილ ადგილებს ჯგუფში). ამის მიზეზია ის, რომ მოთხოვნის გამოგზავნისას ადგილების რაოდენობა არ იცვლება, სანამ მსმენელი დასტურს არ მიიღებს.


რეგისტრაციის ვადის დასრულებამდე მსმენელს აქვს საშუალება შეცვალოს ჯგუფი (ლექციების დაწყების შემდგომ ჯგუფების შეცვლა აღარ მოხდება). მაგრამ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნაზე დასტური აქვს მიღებული. ამისათვის მსმენელი უნდა შევიდეს სტატუსის ღილაკიდან (მწვანე V) და ჯგუფის ველში აირჩიოს სხვა, მისთვის სასურველი, ჯგუფი. შემდგომ დააჭიროს ცვლილების შენახვას (აუცილებლად გადაამოწმეთ შემდგომ გრაფიკში).


თუ მსმენელის მოთხოვნა უარყოფილია (დაბლოკილია), მაშინ მსმენელმა სხვა ჯგუფის ასარჩევად, ჯერ წინა არჩეული ვერსია უნდა წაშალოს (ღილაკით X), და შემდგომ თავიდან გააკეთოს დარეგისტირება სხვა არსებულ ჯგუფებში.


შესაძლებელია, ჯგუფი გაუქმდეს; ამის მიზეზი შეიძლება იყოს: არასაკმარისი მსმენელების რაოდენობა ჯგუფში. ამ შემთხვევაში, მსმენელები გადანაწილდებიან სხვა ჯგუფებში. ეს ინფორმაცია დაიდება ჩვენს საიტზე ლექციების დაწყებისას.


ჯგუფში რეგისტრაციისათვის საჭირო ღილაკები


მონაცემთა ბაზაში მსმენელმა საკუთარ გვერდზე უნდა ნახოს შემდეგი ღილაკები:


1. = ჯგუფში რეგისტრაცია =


2. = ახალ ჯგუფში რეგისტრაციის მოთხოვნის დამატება =


3. = ეტაპის არჩევა =


4. = ჯგუფის არჩევა =


5. = გადახდის ქვითრების ატვირთვა =


6. = მოთხოვნის დასრულება =


რეგისტრაციის დადასტურება


ადმინისტრატორი გადაამოწმებს (მაქსიმუმ 24 საათის განმავლობაში (სამუშაო დღეებში)) თქვენს გადახდებს და, თუ ყველაფერი სწორია, თქვენს მოთხოვნას დაადასტურებს. ამის შემოწმება ხდება სტატუსთან (V) მაუსის მიტანისას, სადაც გამოჩნდება შეტყობინების ფანჯარა: = დადასტურებულია =.


თუ არ არის სწორი, მაშინ მოთხოვნა არ დადასტურდება და შეგიძლიათ მიზეზს გაეცნოთ მესიჯის ველში (გამოჩნდება მაუსის დაჭერის შემდგომ სტატუსის ქვემოთ მოთავსებულ ფიგურაზე Ø) და გამოასწოროთ.


გამოსწორების და დასტურის შემთხვევაში მსმენელს არჩეული ჯგუფი დაუფიქსირდება თავის გვერდზე: გრაფიკში და შეფასებაში.


ლექციების გრაფიკი


დასტურის მიღების შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ ლექციების გრაფიკს გაეცნოთ გრაფიკის გვერდზე; თარიღის ველში მიუთითეთ წლის კონკრეტული თვის ნებისმიერი რიცხვი, და გამოჩნდება იმ კვირაში რომელ დღეს გაქვთ ლექციები. გრაფიკი დაიდება ლექციების დაწყების წინ.


ლექცია ტარდება ძირითადად კვირაში ერთხელ და ლექცია გრძელდება 2 სთ 40 წუთი.


მსმენელებს ვთხოვთ, გაითვალისწინონ, რომ ამ სემესტრში ლექციები ძირითადად კვირაში ორჯერ ჩატარდება.


ლექციაზე დარეგისტრირების შემდგომ, თუ რაიმე მიზეზის გამო გსურთ ლექციის შეყვეტა და აკადემიური შვებულების აღება, ეს უნდა გააკეთოთ თვის ბოლომდე.


ანუ, თებერვლიდან ვინც იწყებს ლექციებს, აკადემიური შვებულების განცხადება უნდა დაწეროს არაუგვიანეს 28-29 თებერვლისა.


სექტემბრიდან ვინც იწყებს ლექციებს, აკადემიური შვებულების განცხადება უნდა დაწეროს არაუგვიანეს 30 სექტემბრისა.


რა შემთხვევაში ვერ აირჩევთ ახალ ჯგუფს:


* როდესაცც ორ ან მეტ მოდულში გაქვთ უარყოფითი შედეგი (0-49 ქულის ფარგლებში).


ასეთ შემთხვევაში, მხოლოდ ადმინისტრაციაში, გადახდის ქვითრების წარდგენის შემდგომ, მოხდება თქვენი ჩასმა ჯგუფში (სადაც საშუალება იქნება). თუმცა, ეს არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ინსტიტუტის შინაგანაწესს.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2021 წლის გაზაფხულის ლექციების განრიგი:


მოდული
(ძვ. დასახ.) მოდული ჯგუფის # ლექტორი დღე საათი
       
F1 ბბ ჯგ.1 რამაზი დაკანოსიძე ოთხშაბათი 18:10
F1 ბბ ჯგ.2 თამარ გოდერძიშვილი სამშაბათი 18:10
F2 მა ჯგ.1 ია გიაშვილი ორშაბათი 18:10
F2 მა ჯგ.2 ნინო ბოლოკაძე ხუთშაბათი 18:10
F3 ფა ჯგ.1 ანჟელი ხორავა შაბათი 10:00

F3 ფა ჯგ.2 ლია გოგსაძე სამშაბათი 18:10
F3 ფა ჯგ.3 ლია გოგსაძე სამშაბათი 15:10
       
F4 ქბს ჯგ.1 ანა ხარაიშვილი სამშაბათი 18:10
F4 ქბს ჯგ.2 ანა ხარაიშვილი ოთხშაბათი 18:10
F5 სშმ ჯგ.1 ია გიაშვილი შაბათი 11:10
F5 სშმ ჯგ.2 ლალი კოლელიშვილი სამშაბათი 18:10
F6 სდ ჯგ.1 დავით პაპიაშვილი ორშაბათი 18:10
F6 სდ ჯგ.2 გრიგოლ ნოზაძე ხუთშაბათი 18:10
F6 სდ ჯგ.3 გრიგოლ ნოზაძე პარასკევი 18:10
F7 ფან ჯგ.1 ლია გოგსაძე პარასკევი 18:10
F7 ფან ჯგ.2 ლია გოგსაძე ხუთშაბათი 18:10
F7 ფან ჯგ.3 ნანო სამყურაშვილი ორშაბათი 18:10
F8 ამმ ჯგ.1 თამუნა ცუხიშვილი ხუთშაბათი 18:10
F9 ფმ ჯგ.1 ნინო ბოლოკაძე შაბათი 11:00
       
სბლ სბლ   არსენა თევდორაშვილი სამშაბათი 18:10
P2 სსა   მაკა კაკაბაძე პარასკევი 18:10
P4 უფმ   ია გიაშვილი ოთხშაბათი 18:10
P7 უამმ   თამუნა ცუხიშვილი სამშაბათი 18:10


1